Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2014-2017)
Inspectienorm: 94,4% van de onderbouw leerlingen.School: 97,7% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
De door- en afstroomcijfers zijn redelijk naar tevredenheid; onze rendementen zijn uitstekend op orde. Focus op de capaciteiten van een leerling in plaats van puur cijfermatig te kijken naar een leerling blijven we dus handhaven. Ook het aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar de HAVO is flink toegenomen. Dit aantal zal komend schooljaar waarschijnlijk redelijk hoog blijven door onze 6 jarige havo en het aanbod havo bovenbouw.
Een aantal jaar geleden waren er te veel leerlingen die in havo 3 niet succesvol waren. Daarop hebben we ons overgangsbeleid aangepast en we zien sinds een aantal jaar dat de leerlingen in havo 3 uitstekend presteren.