Examencijfers
Wat zijn de gemiddelde examencijfers van de school in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 6,6 op het vmbo-(g)t.School: 6,4 op het vmbo-(g)t.
Toelichting van de school
Wat betreft de examenuitslag scoren wij in 2015-2016 gemiddelde tot goede cijfers, met vooral enkele uitschieters naar boven.
Er was slechts een enkel vak met een te groot verschil tussen het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). 

Het gemiddelde CE cijfer ligt rond landelijk gemiddeld maar blijft ieder jaar stijgen. Dit heeft te maken met de keuze van de school om leerlingen een kans te geven hun diploma te behalen en tegelijk veel structuur, hulp en examentraining te bieden. Daar staat tegenover dat veel leerlingen met 7 vakken examen doen en daarvoor ook slagen.

Jaarlijks moeten alle docenten een verbeterplan schrijven en uitvoeren als hun resultaat van het CE te laag is of als het verschil tussen SE en CE te groot is. Dit jaar betreft dat slechts een enkel vak.