Toelichting van de school
In schooljaar 2016-2017 zien we dat een hoog percentage leerlingen in vmbo-basis geplaatst op of boven hun basisschooladvies. Dat komt doordat er binnen onze school relatief veel leerlingen goede resultaten halen binnen onze praktijkschool en zij opstromen gedurende hun schoolloopbaan van praktijkschool naar vmbo-basis.
Bij onze vmbo-kader opleiding zien we dat een hoog percentage leerlingen onder hun advies geplaatst zijn in leerjaar 3. Door het lage aantal leerlingen in deze opleiding betreft het hier slechts enkele leerlingen. Toch heeft dit onze aandacht.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2016-2017 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 5,9% (let op: <5) van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 17,6% (let op: <5) van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 76,5% van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 26,7% (let op: <5) van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 13,3% (let op: <5) van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 60,0% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies