Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2014-2017)
Inspectienorm: 92,6% van de onderbouw leerlingen.School: 99,6% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
De doorstroom in de onderbouw is verder gestegen en is goed.
In de bovenbouw van vmbo-basis en -kader volgen veruit de meeste leerlingen de vakmanschapsroute. Dat is een doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo. Deze leerlingen worden niet in de onderstaande grafieken meegeteld. Het aantal 'reguliere' vmbo-leerlingen in de bovenbouw van vmbo-basis en -kader is heel laag. Daardoor kunnen één of twee zittenblijvers het resultaat zwaar drukken.
Op basis van onze eigen analyses van de doorstromers in de bovenbouw (inclusief leerlingen in de vakmanschapsroute) zijn we tevreden over de doorstroom in de bovenbouw van onze opleidingen. Wij zetten dan ook structureel in examentraining, op (verdere) verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en verbetering van de toetsen.