Slaagpercentage
Wat is het slaagpercentage van de school in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 96,0% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 98,1% op het vmbo-b.School: 100,0% op het vmbo-k.School: 100,0% op het vmbo-b.
Toelichting van de school
Het slagingspercentage bij de basisberoepsgerichte leerweg is 100% en is de laatste drie jaar constant. Bij kader is het slagingspercentage ook 100%. Het slagingspercentage komt nu boven het landelijk gemiddelde uit. Ingezette acties lijken effect te hebben. Zo worden er extra lessen ingezet bij de algemeen vormende vakken (zoals Nederlands en wiskunde). Ook krijgen alle leerlingen examentraining door hiervoor opgeleide docenten. We werken opbrengstgericht in alle lagen van de school. Verder denken wij de motivatie van de leerlingen te kunnen verhogen door (buitenschoolse) activiteiten, zoals het talentenprogramma Do it!