Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2016-2017 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 6,2% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 8,2% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 85,6% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 11,8% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 88,2% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies