Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer is 7,8
Aantal ouders\verzorgers: 1742 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 145
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden waren ouders over de school in eerdere jaren?
 
Deze trend is gebaseerd op de vorige versie van de vragenlijst.
 
Hoe tevreden waren ouders over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 7,4 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3 in 2015-2016
 
School: gemiddeld cijfer is 7,8 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 7,8 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 8,0 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 8,0 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 8,1 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 8,1 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 7,8 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 8,0 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 8,1 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0 in 2016-2017
Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt een nieuwe vragenlijst voor oudertevredenheid gebruikt. Daarom wordt vanaf dat jaar een nieuwe trendopbouw weergegeven.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar stelling?
Stelling
Gemiddeld cijfer
 
De school biedt onderwijs dat aansluit op het niveau van mijn kind.
School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Mijn kind krijgt op school de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontwikkelen.
School: gemiddeld cijfer is 7,6
(12% n.v.t. *)
De school stimuleert mijn kind om zijn of haar best te doen.
School: gemiddeld cijfer is 7,5
(7% n.v.t. *)
De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof.
School: gemiddeld cijfer is 6,4
(6% n.v.t. *)
Er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school.
School: gemiddeld cijfer is 7,8
(28% n.v.t. *)
De school bereidt mijn kind goed voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt.
School: gemiddeld cijfer is 7,4
(17% n.v.t. *)
Mijn kind leert op school goed samenwerken met anderen.
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
De school leert mijn kind om een eigen mening te vormen.
School: gemiddeld cijfer is 8,1
(6% n.v.t. *)
De school houdt mij op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.
School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind.
School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil.
School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Ik ben tevreden over de mentor van mijn kind.
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Mijn kind gaat met plezier naar school.
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Pesten wordt op school goed aangepakt.
**
 
 
 
 
 
School
   
* Een deel van de respondenten heeft deze stelling beantwoord met 'niet van toepassing'.
** Meer dan de helft van de respondenten heeft deze stelling beantwoord met 'niet van toepassing'. De uitslag wordt niet weergegeven.