Slaagpercentage
Wat is het slaagpercentage van de school in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 91,2% op het vwo.Vergelijkingsgroep: 88,6% op het havo.School: 87,6% op het vwo.School: 86,1% op het havo.
Toelichting van de school
Onze school besteedt veel aandacht aan examenvoorbereiding. We signaleren ruim op tijd of leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Leerlingen oefenen de examens in een echte examensfeer en krijgen uitgebreide trainingen van de docenten. Daarnaast is er een projectplan ontwikkeld om de lesrendementen te verhogen. Doelstelling is het primaire proces verder te verbeteren, lessen duidelijker te structureren en duidelijker eisen aan leerlingen te stellen.
In 2015-2016 zijn de slagingspercentages op de havo en het vwo iets gedaald t.o.v. het vorige jaar.