Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Het leerlingenaantal ligt rond de 1800; dat is iets hoger dan het streefgetal voor de komende jaren.
De verhouding tussen de verschillende opleidingsniveaus is in de afgelopen periode iets verschoven ten gunste van de havo-vwo afdelingen. De school acht dat een gunstige ontwikkeling, omdat het aanbod aan havo/vwo-opleidingen in Amersfoort erg groot is en de profilering van de verschillende scholen steeds scherper wordt. De school blijft ernaar streven om een breed aanbod aan vakken, keuzes en modules in alle afdelingen kenmerkend te laten zijn, naast de mogelijkheid om te kunnen excelleren in zowel de bèta-, als de alfa- en gammavakken.   
Door de indeling van het gebouw zijn er drie 'huizen' ontstaan: brugklashuis, onderbouw- en bovenbouwgebouwen. Daardoor wordt kleinschaligheid bevorderd en voelen de leerlingen zich goed thuis in hun eigen deel van het schoolgebouw.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen.School: 1.778 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.183 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.183 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.184 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.184 leerlingen in 2016-2017.School: 1.778 leerlingen in 2018-2019.School: 1.778 leerlingen in 2018-2019.School: 1.736 leerlingen in 2017-2018.School: 1.736 leerlingen in 2017-2018.School: 1.709 leerlingen in 2016-2017.School: 1.709 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.183 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.184 leerlingen in 2016-2017.School: 1.778 leerlingen in 2018-2019.School: 1.736 leerlingen in 2017-2018.School: 1.709 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 23,8% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 42,3% op het havo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,9% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 34,2% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 43,6% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 22,1% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 34,2% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 43,6% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 22,1% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 33,2% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 39,4% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 27,4% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 29,4% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 39,1% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 31,5% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
brj
 
200
155
53
128
        
vmbo
 
38
47
          
vmbo-(g)t
   
80
69
97
81
113
85
    
havo
   
85
86
118
87
166
119
127
107
  
vwo
 
115
62
120
78
103
74
115
71
144
71
104
63
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen in 2018-2019?
76,0% Atheneum leerlingen.24,0% Gymnasium leerlingen.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen de afgelopen jaren?
24,0% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.24,0% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.24,3% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.24,3% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.20,8% Gymnasium leerlingen in 2016-2017.20,8% Gymnasium leerlingen in 2016-2017.76,0% Atheneum leerlingen in 2018-2019.76,0% Atheneum leerlingen in 2018-2019.75,7% Atheneum leerlingen in 2017-2018.75,7% Atheneum leerlingen in 2017-2018.79,2% Atheneum leerlingen in 2016-2017.79,2% Atheneum leerlingen in 2016-2017.24,0% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.24,3% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.20,8% Gymnasium leerlingen in 2016-2017.76,0% Atheneum leerlingen in 2018-2019.75,7% Atheneum leerlingen in 2017-2018.79,2% Atheneum leerlingen in 2016-2017.