Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respect
zelfstandigheid
plezier
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Onze uitgangspunten voor de opvoeding:
Wij willen dat onze school een ontmoetingsplaats is van mensen, waar volwassenen en kinderen respect hebben voor de ander. Het leren met plezier is een van onze doelen. We willen een evenwicht tussen prestatie en plezier, tussen orde en vrijheid.
Vandaar dat er aandacht is voor:                                                                                                                           
- zelfsturing: keuzes kunnen maken die passen bij de gegeven opdracht en op tijd kunnen bijsturen               
- zelfstandigheid op het niveau van het kind                                                                                                      
- nadenken over eigen gedrag                                                                                                                           
- redeneren en probleemoplossing                                                                                                                            
- communiceren                                                                                                                                                
- samen spelen en samen werken