Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Een verdeling van de lesuren over de leervakken kunt u vinden in de bijlage.