Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Plezier
Warm klimaat
Samen, actief, leren, talenten
Positief, creatief
Weerbaar
Missie en visie
We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en er zich thuis voelt.  
Als uw kind graag bij ons in de klas komt, wil het ook graag van ons leren.
We willen dan ook een school en Spilcentrum zijn waar kinderen:
Samen kunnen leren in een warm opvoedkundig klimaat, tegemoetkomend aan verscheidenheid.
De betrokkenheid en het welbevinden van het kind staan centraal.
Wij zijn een Spilcentrum met een warm hart voor ieder kind!