Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Peuteraanbod
In de Achtse Barrier staat een aantal kinderdagverblijven waar een specifiekpeuteraanbod wordt gerealiseerd.
Korein Kinderopvang realiseert dit in onsSpilcentrum. De samenwerking wordt vanuit het pedagogisch plan vorm gegeven. Er is een doorgaande lijn in voor- en vroegschool vanuit het programma VVE. In het gebruikersoverleg en managementoverleg worden afspraken gemaakt over programma en activiteiten. Sommige thema’s worden samen uitgewerkt en in de organisatie verder vormgegeven.
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.