Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Peuteraanbod
In de Achtse Barrier staat een aantal kinderdagverblijven waar een specifiekpeuteraanbod wordt gerealiseerd.
Korein Kinderopvang realiseert dit in onsSpilcentrum. De samenwerking wordt vanuit het pedagogisch plan vorm gegeven. Er is een doorgaande lijn in voor- en vroegschool vanuit het programma VVE. In het gebruikersoverleg en managementoverleg worden afspraken gemaakt over programma en activiteiten. Sommige thema’s worden samen uitgewerkt en in de organisatie verder vormgegeven.