Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 536,7School: 536,7School: 536,2School: 536,2School: 532,9School: 532,9School: 535,2School: 535,2School: 537,7School: 537,7School: 536,7School: 536,2School: 532,9School: 535,2School: 537,7Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,3
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 3% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
41
53
42
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
4 %
3 %
3 %
Score
Score
Score
532,9
36 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score.
536,2
53 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
536,7
41 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets