Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,1% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vso.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,7% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 22,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,1% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,9% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,2% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,8% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,9% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,7% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,7% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.vsovsovsovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo