Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 13,2% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 5,3% (let op: <5) van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 81,6% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 1,8% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 46,4% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 51,8% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 49,2% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 50,8% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies