Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is succesvol overgegaan in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2013-2016)
Inspectienorm: 95,5% van de onderbouw leerlingen.School: 99,7% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
De havisten doen bij ons allemaal zes jaar over hun opleiding. Dat is een vrijeschoolkeuze. Dat zal in de toekomst veranderen. Maar wij willen de leerlingen wat meer ontwikkeltijd geven. En het effect van die keuze is sterk zichtbaar. Maar de havisten doen in vergelijking met andere scholen er gemiddeld een jaar langer over. Dat is dus een bewuste keuze.
De cijfers tonen ook veel opstromers. Wij kijken de eerste drie jaar goed naar de prestaties en de ambities van de leerlingen. Zie we een leerling goed presteren met een goede werkhouding, dan is opstromen naar een hoger niveau absoluut mogelijk. 
Anderzijds lukt het sommige leerlingen niet om op niveau te blijven werken. Deze groep gaat bij ons dan veelal naar een niveau lager in plaats van te doubleren.