Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,8
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1473 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 142
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Uit onderzoeken blijkt dat de school door leerlingen en medewerkers ervaren wordt als een veilige school: zowel qua fysieke als sociale veiligheid. Zie in Vensters het onderdeel Kwaliteit met een 8,3 voor veiligheid door zowel ouders als leerlingen. Dat het goed gaat, wil niet zeggen dat het niet beter kan: zo is geïnvesteerd in een pleinwacht en zijn recentelijk alle kluisjes vervangen.