Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 7,9
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal ouders\verzorgers: 1489 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 480
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Deze informatie is op basis van een enquête die in het voorjaar 2018 is afgenomen onder alle ouders van klas 1 t/m 6vwo, 480 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Bij de laatste vragen over Pesten hebben de meeste ouders n.v.t. ingevuld.