Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 7,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal ouders\verzorgers: 1400 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 272
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Deze informatie is op basis van een enquête die in het voorjaar 2018 is afgenomen onder alle ouders van klas 1 t/m 6vwo, 480 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Bij de laatste vragen over Pesten hebben de meeste ouders n.v.t. ingevuld.