Scholing personeel praktijkonderwijs
Hoe is het personeel voor het praktijkonderwijs geschoold in 2017-2018?
Klik op het icoon voor meer informatie:
Toelichting van de school
Op het Vakcollege wordt gewerkt met docenten die gekwalificeerd zijn voor het werken op een school voor vmbo. Daar waar nodig vindt bijscholing plaats. Dit gebeurt zowel individueel als schoolbreed afhankelijk van de wensen en kaders van het schoolplan en afdelingsplan.