Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Het Vakcollege werkt permanent aan de verbetering van het onderwijs. In de onderbouw kiezen leerlingen al vanaf klas 1 voor een beroepssector. Hiermee worden ze goed voorbereid op het eindexamen. Dit zien we terug in de resultaten. Het aantal leerlingen dat zonder zitten blijven vanaf klas 1 een diploma haalt, stijgt.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Onderwijsinspectie
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De onderwijsinspectie beoordeelt de opbrengsten van het Vakcollege
Inzage in de kwaliteit van het onderwijs van het Vakcollege
Op basis van het opbrengstenoordeel van de inspectie formuleert de school waar nodig verbeterplannen.