Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
We werken momenteel nog met het schoolpan 2015-2019. Er wordt gewerkt aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar. Elk jaar wordt geëvalueerd of we de doelen voor het schooljaar hebben behaald. Het schoolplan is op te vragen bij de directie va de school.