Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke zorg wij aan kinderen kunnen bieden.