Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij afwezigheid van een leerkracht wordt geprobeerd zo snel mogelijk een invaller te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de betreffende groep opgedeeld over de andere groepen. Mocht de afwezigheid langer duren, terwijl er geen invaller gevonden kan worden dan zal vooral groep 7-8 worden opgesplits, omdat zij het beste zelfstandig kunnen werken.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Humanistische en godsdienstige vorming (HVO/GVO)