Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Respect
Verantwoordelijkheid
Veiligheid
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De W.J. Driessenschool is een leer- en ontmoetingsplek voor alle kinderen uit het dorp en de nabije omgeving. Daarom willen we dat de kinderen zich op school veilig en thuis voelen. We werken vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. We besteden hier dagelijks aandacht aan m.b.v.  de regels die we hebben opgesteld vanuit Positive Behaviour Support (PBS)  en met b.h.v. de methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling; Kwink. We monitoren deze waarden m.b.v. de kleuterobservatielijsten van Kijk en de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL). Met de opbrengsten hieruit bekijken we of we aan deze voorwaarden voldoen.