Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Kleinschaligheid
Iedereen mag zichzelf zijn
Themagericht onderwijs
Goed oudercontact
Wat is de missie/visie van de school?
Op onze school werken we vanuit drie pijlers;
* Op onze school mag iedereen zichzelf zijn en geven we onderwijs op maat.
* Op onze school is onze kleinschaligheid onze kracht.
* Op onze school is er directe communicatie en samenwerking met ouders.
In het schooljaar 2017-2018 stellen we onze visie verder bij.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Dit jaar voeren we het programma "Positive Behavior Support "(PBS)  in. Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is om een positieve, sociale omgeving te creëren, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Ook zijn we dit jaar gestart met het programma "Alles-in-1".  Dit is een manier van waarin de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang worden aangeboden. Wanneer je dit doet ontstaat thematisch gericht onderwijs. Door alles-in-1 neemt de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen toe.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De W.J. Driessenschool is een kleinschalige, openbare basisschool in het dorp Grootschermer. Onze school staat open voor alle kinderen. We accepteren en waarderen idereen ongeacht herkomst, ras, geloof of overtuiging.
We willen een school zijn, waar iedereen zich thuis voel. We werken vanuit de waarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zichzelf, anderen en hun omgeving te accepteren en te respecteren.