Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Kleinschaligheid
Iedereen mag zichzelf zijn
Themagericht onderwijs
Goed oudercontact
Missie en visie
Op onze school werken we vanuit drie pijlers;
* Op onze school mag iedereen zichzelf zijn en geven we onderwijs op maat.
* Op onze school is onze kleinschaligheid onze kracht.
* Op onze school is er directe communicatie en samenwerking met ouders.
In het schooljaar 2017-2018 stellen we onze visie verder bij.