Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Bij deze informatie willen we graag opmerken, dat de scores per jaar flink kunnen verschillen. Zeker op een kleine school als de onze, waarbij er ieder jaar minder dan 10 leerlingen in groep 8 zitten. Eén of meer goede leerlingen kunnen het gemiddelde aardig opschroeven, terwijl het ook zo kan zijn dat één of twee zwakkere leerlingen het gemiddelde lager kunnen doen uitvallen. Het aanbod en de ondersteuning van de leerlingen verandert immers niet significant per schooljaar.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 86,9School: 86,9School: 90,1School: 90,1School: 83,4School: 86,9School: 90,1Inspectie-ondergrens: 79,3Inspectie-ondergrens: 79,0Inspectie-ondergrens: 78,7
 
School: 535,1School: 535,1School: 546,6School: 546,6School: 535,1School: 546,6Inspectie-ondergrens: 534,0Inspectie-ondergrens: 533,7
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 5% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
7
10
9
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
9 %
7 %
5 %
Score
Score
Score
83,4
7 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
90,1
10 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
86,9
9 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.