Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
We streven nar heldere communicatie tussen ouders en school. Wij verwachten van ouders dat  zij op een open manier met de school communiceren en ouders kunnen dat andersom ook van ons als school verwachten. De school verwacht dat ouders eventuele vragen aan de school stellen en dat zij vertrouwen hebben in het onderwijs van de school.