Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Overblijfmogelijkheden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid voor Dagobert-leerlingen om tussen de middag op school over te blijven. Het overblijven geschiedt geheel onder verantwoording van de overblijfcoördinator welke in dienst is van de school en dit wordt buiten het onderwijzend personeel om geregeld. De wettelijke aansprakelijkheid ligt bij het SKOR-bestuur. Er is een informatieboekje beschikbaar waarin alle regels, afspraken en kosten worden vermeld.