Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
De samenstelling van het team. Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, leerkrachten en drie onderwijsassistenten. Sommige groepen worden door twee leerkrachten gedraaid. Deze leerkrachten hebben een zogenaamde ‘deeltijdbaan’. Om allerlei zaken op school goed te kunnen begeleiden zijn enkele groepsleerkrachten belast met coördinatie- of andere taken. Zo kennen wij:• ICT-coördinator • Teamleiders personeel & organisatie en teamleidersonderwijs • ARBO-coördinator • Stagecoördinator • Leescoördinatoren • Rekencoördinator  • Interne begeleiders, die de leerkracht behulpzaam zijn bij zijn/haar taak, het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Zij geven ook faalangsttraining aan bovenbouw leerlingen.Buiten de leerkrachten kunt u een administratief medewerkster, een conciërge en een overblijfcoördinator tegenkomen. Zie verder de Dagobert website voor meer informatie over bovenstaande rollen binnen onze school:www.dagobertschool.nl.