Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,2School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,8
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 328 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 289
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
In tevredenheidenquêtes scoort het thema veiligheid voor onze school goed, zowel bij leerlingen, ouders als personeel. Het klimaat is prettig, kleinschalig, de leerlingen worden gekend.