Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vmbo: € 100,00
Toelichting van de school
Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage.