Personeel
Toelichting van de school
Het Rotterdam Designcollege maakt formeel deel uit van een scholengemeenschap (gezamenlijk BRIN-nummer) binnen Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. Vensters voor Verantwoording toont alleen personeelsgegevens van het gezamenlijk BRIN-nummer, dus niet specifiek van de school.

Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 1,6% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 30,5% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,7% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,7% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,5% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,1% van het personeel is 15-25 jaar.Instelling: 1,6% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 28,2% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 24,3% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 22,3% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 20,7% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 2,8% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling: Unie Noord met 12 vestiging(en).
Voor de personeelsgegevens zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van instellingsamenstelling. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t havo vwo.
Wat is de leeftijdsverdeling van het directe personeel in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 1,5% van het directe personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 28,8% van het directe personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,3% van het directe personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 21,2% van het directe personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,7% van het directe personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,4% van het directe personeel is 15-25 jaar.Instelling: 1,7% van het directe personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 24,9% van het directe personeel is 55-65 jaar.Instelling: 23,2% van het directe personeel is 45-55 jaar.Instelling: 22,9% van het directe personeel is 35-45 jaar.Instelling: 23,9% van het directe personeel is 25-35 jaar.Instelling: 3,4% van het directe personeel is 15-25 jaar.
Wat is de leeftijdsverdeling van het indirecte personeel in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 2,2% van het indirecte personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 41,5% van het indirecte personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 32,5% van het indirecte personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 16,9% van het indirecte personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 6,1% van het indirecte personeel is 25-35 jaar.Instelling: 1,2% van het indirecte personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 43,5% van het indirecte personeel is 55-65 jaar.Instelling: 29,5% van het indirecte personeel is 45-55 jaar.Instelling: 19,8% van het indirecte personeel is 35-45 jaar.Instelling: 6,0% van het indirecte personeel is 25-35 jaar.
Wat is de opbouw van het personeel per functie in 2017-2018?
  
Aantal fte
Percentage
 
Onderwijzend personeel
 
227,1
76,8%
 
Direct ondersteunend personeel
 
16,8
5,7%
 
Indirect ondersteunend personeel
 
39,3
13,3%
 
Management
 
12,6
4,3%
 
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Functies die onder 'indirect ondersteunend personeel' vallen zijn met name organisatie-ondersteunend (o.a. leerlingenadministratie, conciërge en ICT).
Hoeveel fte's zijn er werkzaam in 2017-2018?
 
Direct
 
Indirect
 
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Wat is het aantal fte voor de instelling?
243,9
187,9
 
51,9
28,4
 
Wat is het percentage mannen?
49%
50%
 
53%
54%
 
Wat is het percentage vrouwen?
51%
50%
 
47%
46%
 
Wat is de gemiddelde leeftijd?
44,2
45,1
 
51,2
51,0
 
Wat was het ziekteverzuim van de instelling de afgelopen jaren?
  
2015
 
2016
 
2017
 
  
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Verzuimpercentage
 
5,58%
5,09%
 
5,39%
5,33%
 
5,20%
5,48%
 
Meldingsfrequentie
 
1,50
1,62
 
1,35
1,40
 
1,30
1,30
 
Voor de verzuimgegevens zijn de vergelijkingsgroepen afkomstig van VOION. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo/havo/vwo.
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2017-2018?
11,5
Vergelijkingsgroep: 11
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 11,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 11,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 10,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 10,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 11,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 10,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016. Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.