Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen.School: 445 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.School: 445 leerlingen in 2018-2019.School: 445 leerlingen in 2018-2019.School: 451 leerlingen in 2017-2018.School: 451 leerlingen in 2017-2018.School: 483 leerlingen in 2016-2017.School: 483 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.School: 445 leerlingen in 2018-2019.School: 451 leerlingen in 2017-2018.School: 483 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,0% op het vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 39,0% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 28,0% op het vmbo-b.School: van alle examenleerlingen zit 16,5% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 42,7% op het vmbo-k.School: van alle examenleerlingen zit 40,8% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 16,5% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 42,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 40,8% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 16,5% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 48,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 34,8% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 20,9% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 48,2% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 30,9% op het vmbo-b.
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2018-2019?
School: 49,0% jongens.School: 51,0% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 52,8% jongens.Vergelijkingsgroep: 47,2% meisjes.