Profiel van de school
Welke kernwoorden passen bij de school?
Samenwerking - Leren zichtbaar
Veiligheid - Vreedzame School
Persoonlijke groei
Kunst/Cultuur
Gezonde/sportactieve school
Toelichting van de school
In onze wijk zijn wij voorloper in de begeleiding en training van de sociaal emotionele ontwikkeling en leren wij kinderen op een constructieve manier met conflicten om te gaan.
Wij ondersteunen kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen.
Wij bieden een scala aan mogelijkheden om talenten te leren kennen en ontwikkelen.
Jonge kinderen bieden wij een omgeving waarin zij spelend mogen leren.
Wij versterken het besef van verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van jezelf en de ander.
Wij bieden goed eigentijds onderwijs waardoor we op landelijke toetsen goed scoren.
Wij spelen in op de actualiteit.
Wij versterken zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn.
Wij moedigen kinderen aan tot het ervaren van successen en leren ze ook tegenvallers te incasseren en daarvan te leren.
Wij investeren in goede contacten met ouders en verzorgers en onderhouden deze.