Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,9% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,1% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,4% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,6% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 27,1% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 27,1% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 14,3% van het personeel is 25-35 jaar.
Toelichting van de school
Samenstelling van het team:
- 12 groepsleerkrachten, waaronder een vakleerkracht bewegingsonderwijs
- coördinatoren (taakbeleid) voor: taal, rekenen, NT2, cultuur, sociale veiligheid, brede school, naschoolse activiteiten, ICT
- intern begeleider
- directeur en adjunct-directeur
- administratief medewerker en managementondersteuner
- voorschool-leidsters van Impuls