Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,5 leerlingen.School: 149 leerlingen.
Toelichting van de school
De Huibersschool heeft de afgelopen jaren een daling in leerlingen meegemaakt.
De oorzaken zijn divers:
- overstappen op een continurooster, waardoor ouders besloten weg te gaan
- veel wisseling van directeuren en leerkrachten in de periode tussen 2012 en 2015
- veel verhuizingen naar buiten de stad of elders in de stad i.v.m. stadsvernieuwingen
Het onderwijs is echter altijd goed gebleven, zie inspectieverslagen.
Het team dat nu in de leerlingen en ouders investeert heeft deze tegenslagen omgezet in enthousiasme en werkt met veel plezier op De Huibersschool.
Het team heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een missie en visie, is bezig met Leren Zichtbaar Maken (eigenaarschap leerlingen vergroten) en werkt met professionele leerteams.
De school is voorloper in de wijk op het gebied van de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Er is veel rust en duidelijkheid op school, waardoor leerlingen toekomen aan het leren. Nieuwe ouders die voor het eerst de school binnenstappen geven dit ook aan, zij ervaren een oase aan rust. Sinds het schooljaar 2014-2015 is de school een Vreedzame School en dat is duidelijk te merken! Hier zijn wij trots op!
De school start binnenkort met een leerlingenraad, zodat leerlingen betrokken kunnen worden bij alle schoolse zaken.
Sinds 2015-2016 is er een grote groep betrokken ouders die deelnemen in de ouderraad, medezeggenschapsraad of klassenouder zijn. Deze ouders hebben de nieuwe bibliotheek opgezet, helpen met het organiseren van alle religieuze feesten, eindfeesten, versieren, opruimen en nog veel meer!
Op de Huibersschool wordt iedereen gezien en mag iedereen deelnemen!