Profiel van de school
Toelichting van de school
Nutsbasisschool Teteringen kent grofweg vier periodes: groep 1 en 2, groep 3 en 4 (onderbouw),groep 5 en 6 (middenbouw) en groep 7 en 8 (bovenbouw). In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. Maar in welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming. Wij werken met coöperatieve leerstrategieën, om met samen op een structurele manier van en met elkaar te leren. Nutsbasisschool Teteringen heeft een continurooster. Wij eten samen en daarbij ondersteunen de kinderen van de verschillende bouwen elkaar. Maandelijks vormen we nieuwe groepjes. Wij zijn een Groene school, werkend aan duurzaamheid. We werken vanuit thema's en proberen vakgebieden aan elkaar te koppelen, om zo fundamenteel en betekenisvol leren gestalte te geven.
Welke kernwoorden passen bij de school?
Duurzaamheid
Heterogeen
Coöperatieve leerstrategieën
Groene school
Veelzijdig leren