Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Op Burgst wordt datagestuurd gewerkt in een cyclisch proces. We werken volgens het systeem van Data in 4D (data, duiden, doelen, doen).
We gebruiken de tussenresultaten om leren en lesgeven continu te verbeteren. Resultaten zijn voor leerkrachten informatie voor het handelen in de groep.
Tussenresultaten worden geduid,  waarna kwalitatief goede , uitdagende en meetbare doelen worden geformuleerd voor de volgende periode. Doelen kunnen betrekking hebben op leerlingkenmerken, maar ook op leerkrachtgedrag. In groepsplannen worden per vak arrangementen beschreven op 3 niveaus: basisarrangement, intensief arrangement en een verdiept arrangement. 
Leerlingen worden na iedere toetsperiode toegewezen aan een arrangement in het groepsplan. Er wordt steeds gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?