Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
motivatie
creatief
samenwerkend leren
interactief
vertrouwen
Missie en visie
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Burgst biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. Burgst is een bijzonder neutrale basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming komt integraal aan bod bij meerdere vakken in ons onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Burgst  is een  KANJERschool. We zullen ons bij onze strategie richten op positieve groepsprocessen, een duidelijk KANJERprofiel