Profiel- en sectorkeuze
Welke profielen/sectoren volgen de examendeelnemers van 2017-2018?
Top 3 vmbo-b
Intersectoraal programma (100,0%)
Top 3 vmbo-k
Intersectoraal programma (100,0%)
Toelichting van de school
In de bovenbouw volgen de leerlingen, naast de kernvakken (Nederlands en Engels) en keuzevakken (wiskunde en biologie), een beroepsgericht intersectoraal programma. Er is keuze uit twee uitstroomrichtingen: technologie & commercie (TC) en dienstverlening & commercie (DC).