Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 11,1% (let op: <5) van de PrO leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 88,9% van de PrO leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies