Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Begeleiding op maat
7 Uitstroomprofielen
School voor Praktijkonderwijs
Excellente School 2013-2018
Gezonde Schoolkantine
Toelichting van de school
De school kent  7 uitstroomprofielen:
- Techniek
- Onderhoud Groen
- Detailhandel
- Logistiek
- Horeca
- Productiewerk
- Entree-opleiding
- Schoonmaak