Bestendigheid uitstroom leerlingen
Toelichting van de school
De school heeft (nog) geen toelichting gegeven.
Waar kwamen de leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden, na één jaar en na twee jaar terecht?
Vergelijkingsgroep: na 1 jaar zit 20,1% in de categorie Anders.Vergelijkingsgroep: na 1 jaar zit 5,3% in de categorie Voortgezet onderwijs.Vergelijkingsgroep: na 1 jaar zit 29,7% in de categorie Leren.Vergelijkingsgroep: na 1 jaar zit 9,1% in de categorie Werk en Leren.Vergelijkingsgroep: na 1 jaar zit 35,8% in de categorie Werk.School: na 1 jaar zit 22,9% in de categorie Anders.School: na 1 jaar zit 8,6% in de categorie Voortgezet onderwijs.School: na 1 jaar zit 28,6% in de categorie Leren.School: na 1 jaar zit 40,0% in de categorie Werk.Vergelijkingsgroep: na 2 jaar zit 24,8% in de categorie Anders.Vergelijkingsgroep: na 2 jaar zit 4,5% in de categorie Voortgezet onderwijs.Vergelijkingsgroep: na 2 jaar zit 24,2% in de categorie Leren.Vergelijkingsgroep: na 2 jaar zit 7,8% in de categorie Werk en Leren.Vergelijkingsgroep: na 2 jaar zit 38,8% in de categorie Werk.School: na 2 jaar zit 20,0% in de categorie Anders.School: na 2 jaar zit 8,6% in de categorie Voortgezet onderwijs.School: na 2 jaar zit 20,0% in de categorie Leren.School: na 2 jaar zit 2,9% in de categorie Werk en Leren.School: na 2 jaar zit 48,6% in de categorie Werk.
Waar kwamen de leerlingen die in 2015-2016 uitstroomden, na één jaar en na twee jaar terecht, uitgesplitst naar uitstroombestemming?
 
Na één jaar
 
Na twee jaar
 
 
Aantal
(school)
Percentage
(school)
Percentage
(vergelijkingsgroep)
 
Aantal
(school)
Percentage
(school)
Percentage
(vergelijkingsgroep)
 
Werk
14
40,0%
35,8%
 
17
48,6%
38,8%
 
Arbeid
11
31,4%
32,3%
 
16
45,7%
35,5%
 
Beschut werk
< 5
8,6%
3,5%
 
< 5
2,9%
3,2%
 
Werk en Leren
0
0%
9,1%
 
< 5
2,9%
7,8%
 
Leren
10
28,6%
29,7%
 
7
20,0%
24,2%
 
Voortgezet onderwijs
< 5
8,6%
5,3%
 
< 5
8,6%
4,5%
 
VMBO
0
0%
1,7%
 
0
0%
1,4%
 
VSO
< 5
8,6%
3,6%
 
< 5
8,6%
3,1%
 
Anders
8
22,9%
20,1%
 
7
20,0%
24,8%
 
Verhuizing naar het buitenland
< 5
8,6%
2,7%
 
< 5
8,6%
2,8%
 
Dagbesteding
< 5
5,7%
4,0%
 
< 5
5,7%
3,9%
 
Geen werk of school
< 5
2,9%
7,4%
 
0
0%
7,0%
 
Onbekend
< 5
5,7%
3,8%
 
< 5
5,7%
7,2%
 
Geen informatie beschikbaar
0
0%
2,1%
 
0
0%
3,8%