Scholing personeel praktijkonderwijs
Hoe is het personeel voor het praktijkonderwijs geschoold in 2017-2018?
Klik op het icoon voor meer informatie:
Toelichting van de school
Reguliere budgetten voor deskundigheidsbevordering en scholing gebruikt Het Kwadrant om werk te maken van de ontwikkeling op het gebied van:

elke medewerker ontwikkelt zich op basis van een persoonlijk scholingsplan
het Kwadrant werkt op basis van de gesprekkencyclus door de Lowys Porquinstichting vastgelegd
competentie-ontwikkeling (zowel voor leraren als leerlingen)
het uitbreiden van netwerken
het integreren van de branchegerichte certificaten met de stage en de beroepspraktijk
het systematisch evalueren van leeropbrengsten in relatie tot gemaakt afspraken in het Individueel ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling
het scholen van personeel op het gebied van HBO Toepaste Onderwijspsychologie
alle personeelsleden zijn geschoold op het gebied van IOP/OPP gespreksvoering en coaching
De kwaliteit van onze medewerkers bepalen in hoge mate de uitvoering van het onderwijs op het Kwadrant.