Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
In maart 2018 werd deze tevredenheid enquête uitgevoerd onder alle leerlingen van groep 6, 7 en 8.  De kinderen zijn uitermate tevreden over de school. Kinderen voelen zich veilig op onze school en geven dit een hoge waardering! 
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,2School: gemiddeld cijfer is 8,8
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 28 juni 2018.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 81 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 80
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
De sfeer op school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe graag ga je naar school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Hoe veilig voel je je op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,5School: gemiddeld cijfer is 9,2
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 9,1
(6% antwoordt
"weet ik niet" *)
Heb je het naar je zin in de groep?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,4School: gemiddeld cijfer is 9,0
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
De lessen op school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,5School: gemiddeld cijfer is 8,9
 
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,4School: gemiddeld cijfer is 9,2
 
Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,9
 
Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,5School: gemiddeld cijfer is 9,3
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geef je de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met "weet ik niet".
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?