Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
De Oostwijzer is een school met een verkorte middagpauze. Tijdens het half uur middagpauze kunnen de leerlingen naar huis. De school biedt de mogelijkheid voor betaalde tussenschoolse opvang. De leerlingen blijven dan op school en hebben pauze onder toezicht van gediplomeerde tso-medewerkers.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
 
Woensdag
-
 
08:45
-
 
-
12:30
 
-
 
Donderdag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
groep 1 t/m 4 tot 12.00
Van welk rooster maakt de school gebruik?
 
Traditionele schooltijden met verkorte middagpauze.
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2017-2018?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
14-10-2017
22-10-2017
Kerstvakantie
23-12-2017
07-01-2018
Voorjaarsvakantie
24-02-2018
04-03-2018
Meivakantie
28-05-2018
06-06-2018
Zomervakantie
14-07-2018
26-08-2018
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
Groep 1 en 2
maandag tot en met vrijdag
Gymnastiek bij vakdocent
Groep 1 en 2
woensdag
Gymnastiek bij vakdocent
Groep 3 tot en met 8
dinsdag, woensdag en donderdag
Toelichting bij dit onderwerp
Naast onze visie als Gezonde School vinden wij het ook belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te bewegend te leren (stimuleert de hersenactiviteit en zorgt ervoor dat je geconcentreerder de lesstof oppakt). Jonge kinderen leren met hun hele lichaam. Daarom gaan zij iedere dag naar buiten én krijgen zij iedere dag een bewegingsactiviteit in de speelzaal (drama, dans, ouderwetse kleuterspelletjes en groot materiaal). Tevens mogen zijn op de woensdag ook nog naar de vakdocent bewegingsonderwijs waar zij alvast de materialen in de grote gymzaal mogen ontdekken. De andere klassen krijgen twee keer in de week 45 minuten bewegingsonderwijs. Hier zijn wij trots op!
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Directie
maandag tot en met donderdag
Op verzoek
Intern begeleider
dinsdag, donderdag en vrijdag
Op verzoek
School Maatschappelijk Werk
vrijdag om de week
Ochtend
Toelichting bij dit onderwerp
De intern begeleider en directie zijn laagdrempelig bereikbaar: via mail, telefoon en 's ochtends/'s middags aanwezig in de wandelgangen. Onze deur staat altijd open! Directie is tevens anti-pestcoördinator (liever gezegd: goed gedrag stimulator).