Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
De Oostwijzer is een school met een verkorte middagpauze. Tijdens het half uur middagpauze kunnen de leerlingen naar huis. De school biedt de mogelijkheid voor betaalde tussenschoolse opvang. De leerlingen blijven dan op school en hebben pauze onder toezicht van gediplomeerde tso-medewerkers.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
 
Woensdag
-
 
08:45
-
 
-
12:30
 
-
 
Donderdag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:45
-
 
-
15:00
 
-
groep 1 t/m 4 tot 12.00
Van welk rooster maakt de school gebruik?
 
Traditionele schooltijden met verkorte middagpauze.
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Rondom beide locaties van De Oostwijzer vindt voor- en naschoolse opvang plaats door meerdere organisaties (bijv. Kern Kinderopvang en De Drie Ballonnen). De school heeft met goed contact met de organisaties over de opvang. Zij halen en brengen de kinderen tot in de klas.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2018-2019?
Vakantie
Van
Tot en met
Studiedag
19-10-2018
19-10-2018
Herfstvakantie
20-10-2018
28-10-2018
Iedereen vrij vanaf 12 uur
21-12-2018
21-12-2018
Kerstvakantie
22-12-2018
06-01-2019
Studiedag
21-01-2019
21-01-2019
Studiedag
22-02-2019
22-02-2019
Voorjaarsvakantie
23-02-2019
03-03-2019
Meivakantie
27-04-2019
05-05-2019
Studiedag
07-06-2019
07-06-2019
Studiedag
11-06-2019
11-06-2019
Studiedag
01-07-2019
01-07-2019
Margedag
19-07-2019
19-07-2019
Zomervakantie
20-07-2019
01-09-2019
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
Groep 1 en 2
maandag tot en met vrijdag
Gymnastiek bij vakdocent
Groep 1 en 2
woensdag
Gymnastiek bij vakdocent
Groep 3 tot en met 8
woensdag, donderdag en vrijdag
Toelichting bij dit onderwerp
Naast onze visie als Gezonde School vinden wij het ook belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te bewegend te leren (stimuleert de hersenactiviteit en zorgt ervoor dat je geconcentreerder de lesstof oppakt). Jonge kinderen leren met hun hele lichaam. Daarom gaan zij iedere dag naar buiten én krijgen zij iedere dag een bewegingsactiviteit in de speelzaal (drama, dans, ouderwetse kleuterspelletjes en groot materiaal). Tevens mogen zijn op de woensdag ook nog naar de vakdocent bewegingsonderwijs waar zij alvast de materialen in de grote gymzaal mogen ontdekken. De andere klassen krijgen twee keer in de week 45 minuten bewegingsonderwijs. Hier zijn wij trots op!
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Directie
maandag tot en met donderdag
Op verzoek
Intern begeleider
dinsdag, donderdag en vrijdag
Op verzoek
School Maatschappelijk Werk
vrijdag om de week
Ochtend
Toelichting bij dit onderwerp
De intern begeleider en directie zijn laagdrempelig bereikbaar: via mail, telefoon en 's ochtends/'s middags aanwezig in de wandelgangen. Onze deur staat altijd open! Directie is tevens anti-pestcoördinator (liever gezegd: goed gedrag stimulator).