Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
veel praktijk
mooie praktijklokalen
kleine school
coachtijd
10-15 agora
Toelichting van de school
·      De leerlingen zitten tijdens 'talenttijd' samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar.
       De leerlingen werken tijdens deze uren met behulp van werkplannen aan vragen die zij zelf hebben gesteld.
·      Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau.
       Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind op het juiste niveau uit te dagen.
·      Leerlingen gebruiken hun eigen laptop of tablet op school. 
·      Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen. 
·      Iedere dag start en eindigt de klas met de eigen coach. De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen. 

In schooljaar 2018/2019 is een groep leerlingen gestart met onderwijs volgens het het Agora-model, een nieuwe vorm van onderwijs voor leerlingen van 10 tot 15 jaar.  Lees ook: Agora-onderwijs